Slovník manažerských a ekonomických pojmů

Delegování

Delegování představuje sdílení či přenos povinností, a s tím souvisejících pravomocí a odpovědností, od nadřízeného, který má právo delegovat, na podřízeného zaměstnance. Delegování podporuje samostatnost pracovníků, rozvíjí jejich zodpovědnost a v neposlední řadě může mít pro pracovníka významnou motivační hodnotu.

Counselling

Counselling je jednou z metod formování pracovních schopností zaměstnanců. Do češtiny bývá nepřesně překládán jako poradenství. Tato metoda je však založena na vzájemném konzultování a ovlivňování, čímž dochází k překonání jednosměrného vztahu vzdělávaný – vzdělavatel. Dochází k formování obou účastníků procesu.

360° zpětná vazba

360° zpětná vazba je to nejobjektivnější dostupná metoda, která měří kompetence (schopnosti, dovednosti, způsoby chování, postoje) lidí. Nejčastěji se využívá pro lidi na manažerských pozicích. Neměří, jací jsme, ale jak se jevíme svému okolí.

Assessment centrum / Assessment centre

Assessment centrum představuje jednu z metod výběru pracovníků. Prostřednictvím série simulací typických pracovních činností se testuje způsobilost kandidáta pro danou pracovní pozici.