Komunikace

Komunikace představuje dvousměrný proces dosahování vzájemného porozumění. Účastníci (vysílač x příjemce) si při něm předávají informace, vzájemné pochopení však závisí na významu, který informaci jedna či druhá strana přisuzuje. Komunikace je efektivní, pokud obě strany chápou informaci stejně, tj. přisuzují jí stejný význam.

Související pojmy

360° zpětná vazba

360° zpětná vazba je to nejobjektivnější dostupná metoda...

Assessment centrum / Assessment centre

Assessment centrum představuje jednu z metod výběru...

Counselling

Counselling je jednou z metod formování pracovních schopností...