Vrcholový management (Top management)

Nejvyšší vedení, které je odpovědné za chod organizace jako celku. Úkolem top managementu je vytváření celkové koncepce podnikání a jednotlivých strategií pro rozvoj podniku (proto je možné setkat se i s označením strategický management). Na jejich základě definuje cíle, které jsou na nižších úrovních postupně dekomponovány až na úroveň operativních cílů. Rozhodnutí top managementu tak ovlivňují celou organizaci a na nich závisí úspěch či neúspěch podnikání.

Vrcholoví manažeři přebírají odpovědnost za řízení organizace za její vlastníky. Typické tituly pro tuto úroveň jsou předseda, generální ředitel, výkonný ředitel, prezident apod.

Související pojmy

360° zpětná vazba

360° zpětná vazba je to nejobjektivnější dostupná metoda...

Assessment centrum / Assessment centre

Assessment centrum představuje jednu z metod výběru...

Counselling

Counselling je jednou z metod formování pracovních schopností...