Motiv

Motiv je osobní příčina konkrétního chování jedince. Je to pohnutka, psychologická příčina reakcí, činností a jednání člověka, aktivovaná touhou uspokojit určitou potřebu.

Související pojmy

360° zpětná vazba

360° zpětná vazba je to nejobjektivnější dostupná metoda...

Assessment centrum / Assessment centre

Assessment centrum představuje jednu z metod výběru...

Counselling

Counselling je jednou z metod formování pracovních schopností...