360° zpětná vazba

360° zpětná vazba je to nejobjektivnější dostupná metoda, která měří kompetence (schopnosti, dovednosti, způsoby chování, postoje) lidí. Nejčastěji se využívá pro lidi na manažerských pozicích. Neměří, jací jsme, ale jak se jevíme svému okolí.