Systém hodnocení zaměstnanců

Systém hodnocení zaměstnanců je jednotný systém vedení pravidelných hodnotících pohovorů a způsob nakládání s výstupy. Systém pro konkrétní firmu zahrnuje jednotný formulář (obvykle částečně odlišný pro různé skupiny zaměstnanců – obchodníci, THP, dělníci atd.), jednotnou metodu vedení rozhovorů, nakládání s výstupy a řešení nestandardních situací během hodnocení.

Související pojmy

360° zpětná vazba

360° zpětná vazba je to nejobjektivnější dostupná metoda...

Assessment centrum / Assessment centre

Assessment centrum představuje jednu z metod výběru...

Counselling

Counselling je jednou z metod formování pracovních schopností...