Interpersonální dovednosti

Interpersonální dovednosti jsou jednou z oblastí emoční inteligence. Týkají se schopnosti jednat s lidmi přiměřeným způsobem. Člověk, který má rozvinuté interpersonální dovednosti, je schopen vyjít a spolupracovat s jednotlivci i se skupinou lidí tak, aby dosahovali společných i individuálních cílů. Bývá oblíbeným členem týmu.

Související pojmy

360° zpětná vazba

360° zpětná vazba je to nejobjektivnější dostupná metoda...

Assessment centrum / Assessment centre

Assessment centrum představuje jednu z metod výběru...

Counselling

Counselling je jednou z metod formování pracovních schopností...