Empowerment

Empowerment je jeden ze čtyř modelů leadershipu, v němž lidé na základě sdíleného závazku dostávají důvěru, svobodu v rozhodování a jsou ochotni převzít zodpovědnost. Základním nástrojem empowermentu je koučování.