Koučink (Coaching)

Koučování je jednou z metod osobního a pracovního rozvoje a zvyšování osobní i týmové produktivity. Koučování lze charakterizovat jako proces kontinuální podpory klienta při stanovování a dosahování jeho vlastních osobních a profesních cílů. Konkrétní zaměření koučovacího procesu je vždy přizpůsobeno cílům a potřebám klienta. Cílem je umožnit rozvoj a naplnění klientova potenciálu, zvýšení osobní spokojenosti a osvojení si dovedností pro zvýšení výkonnosti.

Související pojmy

360° zpětná vazba

360° zpětná vazba je to nejobjektivnější dostupná metoda...

Assessment centrum / Assessment centre

Assessment centrum představuje jednu z metod výběru...

Counselling

Counselling je jednou z metod formování pracovních schopností...