Self-Management

Self-management je management sebe sama – schopnost plánovat, dodržovat plán, dodržovat termíny atd. Být schopen řídit (manažovat) sebe sama je prvním předpokladem pro manažování druhých.

Související pojmy

360° zpětná vazba

360° zpětná vazba je to nejobjektivnější dostupná metoda...

Assessment centrum / Assessment centre

Assessment centrum představuje jednu z metod výběru...

Counselling

Counselling je jednou z metod formování pracovních schopností...