Manažer (Manager)

Manažer je odpovědný za úspěšný chod útvaru (střední manažer), týmu (projektový manažer)nebo i celé organizace (top manažer), kterou řídí. Manažera lze charakterizovat jako osobu, která identifikuje a dosahuje cílů organizace prostřednictvím rozmisťování vhodných zdrojů (lidských, finančních, informačních apod.).

Součástí jeho práce je i práce s lidmi (podřízenými). Manažer je tak současně zodpovědný za plánování a řízení práce jednotlivců či celých útvarů, monitoruje jejich práci a zasahuje v případě, kdy je nutné provést určitá nápravná opatření.

Předmět a charakter manažerské práce se však do jisté míry liší v závislosti na úrovni, na které manažer pracuje (top management, střední management, liniový management).

Související pojmy

360° zpětná vazba

360° zpětná vazba je to nejobjektivnější dostupná metoda...

Assessment centrum / Assessment centre

Assessment centrum představuje jednu z metod výběru...

Counselling

Counselling je jednou z metod formování pracovních schopností...