Time management

Time management, v překladu řízení času, je sada nástrojů a technik zaměřených na efektivní nakládání s časem. Podstatou je snaha o co nejlepší využití času a maximalizace užitku z něj.

Související pojmy

360° zpětná vazba

360° zpětná vazba je to nejobjektivnější dostupná metoda...

Assessment centrum / Assessment centre

Assessment centrum představuje jednu z metod výběru...

Counselling

Counselling je jednou z metod formování pracovních schopností...