Rekvalifikace

Rekvalifikace znamená přeškolování. Jedná se o takové formování pracovních schopností člověka, které směřuje k osvojení nových pracovních schopností, které jsou více či méně odlišné od dosavadních.

Související pojmy

360° zpětná vazba

360° zpětná vazba je to nejobjektivnější dostupná metoda...

Assessment centrum / Assessment centre

Assessment centrum představuje jednu z metod výběru...

Counselling

Counselling je jednou z metod formování pracovních schopností...