FIREMNÍ KURZY & WORKSHOPY

PRO ROZVOJ VAŠEHO TÝMU

Tagy událostí

Jak zvládat stres

Seznámíte se s příčinami stresu, jak mu předcházet a jak s ním nakládat, jaké techniky nám pomohou se ho zbavit.

Interpersonální dovednosti - mezilidské vztahy a komunikace

Naučíte se snadněji navazovat vztahy a lépe získávat druhé pro spolupráci.

Trénink trenérů (Accelerated Learning)

Naučíte se připravit a úspěšně vést kurzy pro dospělé.

Prezentační dovednosti - jak přesvědčivě a srozumitelně mluvit před skupinou lidí

Naučíte se správně prezentovat a vystupovat před lidmi.

Jednání se zákazníky po telefonu

Naučíme vás správně vést rozhovor s klienty.

Leadership pro střední management

Naučíme vás, jak lépe a efektivně vést svůj tým.

Účast na on-line poradách

Jak se připravit, zaujmout a srozumitelně prezentovat. Jak reagovat na námitky. Jak dosáhnout shody.

Hodnocení zaměstnanců - vedení hodnotícího rozhovoru

Naučíte se porozumět jednotlivým částem hodnotícího formuláře a vést správně hodnotící rozhovor.

Profesionální komunikace v obtížných situacích

Naučíte se reagovat v obtížných situacích profesionálně.

Trénink trenérů (Accelerated Learning)

Naučíte se připravit a vést úspěšné kurzy pro dospělé.

Jak úspěšně delegovat zodpovědnost

Seznámíte se s procesem, kterým je třeba projít, abyste porozuměli tomu, jakou roli a důležitost má delegování ve vašem Time Managementu.

Obchodní dovednosti

Naučíte se vést obchodní jednání tak, aby se posouvalo správným směrem.

Workshop Mentální hygiena v období změn

Naučte se udržet si nadhled.

Koučování v denní praxi

Naučíte se základní koučovací přístup pro denní praxi.

Workshop Koučování jako způsob komunikace - on-line

Pochopíte, co je jádro koučování a jak ho lze kdykoli využít při komunikaci.

Jak prezentovat na on-line mítinku s PowerPointem - on-line

Naučíte se lépe prezentovat s PowerPointem na on-line mítincích.

Time Management

Naučíte se vážit si svého času a efektivně ho využívat.

Manažerské dovednosti

Zjistíte, že být dobrý manažer a dobrý člověk není v rozporu, naopak.

Asertivita

Naučíte se vyjadřovat se asertivně / být asertivní.

Empowerment - změna paradigmatu

Naučíte se vnímat svoje kolegy a podřízené jako jeden tým se společným cílem.

Etiketa v profesním prostředí

Provedeme vás nástrahami společenských akcí.

Kulturní odlišnosti v byznysu

Pomůžeme vám pochopit jednání klientů z cizích zemí a vyvarovat se nepříjemným přešlapům.

Kulturní odlišnosti v byznysu - Čína, Korea vs. ČR

Pomůžeme vám pochopit odlišnosti v jednání klientů a vyvarovat se nepříjemným omylům.

Kulturní odlišnosti v byznysu - arabský svět, region MENA vs. ČR

Pomůžeme vám pochopit odlišnosti v jednání klientů a vyvarovat se nepříjemným omylům.

Prezentační dovednosti II ("advanced") - navazuje na Prezentační dovednosti

Budete lépe prezentovat osobně i on-line.

Jak si vybrat zaměstnance - vedení pohovoru

Naučíte se vést výběrový pohovor tak, abyste zjistili, co potřebujete.

Úspěšné zvládání změn

Naučíte se lépe zvládnout změnu, případně podpořit kolegy během změny.

Nákupní dovednosti pro nákupčí aneb jak vést nákupní projekt a vypočítat úsporu

Naučíte se vést nákupní projekt.

Jak rozvíjet zaměstnance

Seznámíte se s různými metodami a situacemi, které slouží k rozvoji zaměstnanců.

Hodnocení zaměstnanců - vedení hodnotícího rozhovoru (Appraisal) - on-line

Naučíte se porozumět jednotlivým částem hodnotícího formuláře a vést správně hodnotící rozhovor.

Typologie osobnosti podle MBTI

Naučíte se lépe chápat lidi prostřednictvím osvědčené typologie.

Firemní kurzy a workshopy

PŘIPRAVÍME VÁM KURZ NA MÍRU

Kurzy ušijeme na míru vašim potřebám, posunou vás k vyřešení problémů a dosažení cílů. Vychází z vaší reality, z vašich konkrétních situací. Délka, téma, struktura se navrhuje až když vás poznáme a víme přesně, o co vám jde.

Kurzy jsou interaktivní, náročné a zábavné.