FIREMNÍ KURZY & WORKSHOPY

PRO ROZVOJ VAŠEHO TÝMU

Tagy událostí

Mentální hygiena v období změn

Naučte se udržet si nadhled.

Time Management

Naučíte se vážit si svého času a efektivně ho využívat.

Hodnocení zaměstnanců - vedení hodnotícího rozhovoru

Naučíte se, jak hodnotit zaměstnance, a vést správně hodnotící rozhovor.

Empowerment - změna paradigmatu

Naučíte se vnímat svoje kolegy a podřízené jako jeden tým se společným cílem.

Jednání se zákazníky po telefonu

Naučíme vás správně vést telefonický rozhovor se zákazníky.

Delegování odpovědnosti

Poznáte, jak důležitou roli hraje delegování při řízení lidí i vašeho času.

Interpersonální dovednosti - vztahy a komunikace

Naučíte se snadněji navazovat vztahy a lépe získávat druhé pro spolupráci.

Leadership pro střední management

Naučíme vás, jak lépe a efektivně vést svůj tým.

Trénink trenérů (Accelerated Learning)

Naučíte se, jak připravit a úspěšně vést kurzy pro dospělé.

Úspěšné zvládání změn

Naučíte se lépe zvládat změny nebo podpořit kolegy během nich.

Prezentační dovednosti - jak přesvědčivě a srozumitelně mluvit před skupinou lidí

Naučíte se správně prezentovat a vystupovat před lidmi.

Jak zvládat stres

Seznámíte se s příčinami stresu, jak mu předcházet a jak s ním nakládat, jaké techniky nám pomohou se ho zbavit.

Účast na on-line poradách

Jak se připravit, zaujmout a srozumitelně prezentovat. Jak reagovat na námitky. Jak dosáhnout shody.

Profesionální komunikace v obtížných situacích

Naučíte se reagovat v obtížných situacích profesionálně.

Obchodní dovednosti

Naučíte se vést obchodní jednání tak, aby se posouvalo správným směrem.

Mentální hygiena v období změn

Udržte si nadhled i v obtížných situacích.

Koučování v denní praxi

Naučíte se základní koučovací přístup pro denní praxi.

Workshop Koučování jako způsob komunikace - on-line

Pochopíte, co je jádro koučování a jak ho lze kdykoli využít při komunikaci.

Jak prezentovat na on-line mítinku s PowerPointem - on-line

Naučíte se lépe prezentovat s PowerPointem na on-line mítincích.

Manažerské dovednosti

Zjistíte, že být dobrý manažer a dobrý člověk není v rozporu, naopak.

Asertivita

Naučíte se vyjadřovat se asertivně / být asertivní.

Etiketa v profesním prostředí

Provedeme vás nástrahami společenských akcí.

Kulturní odlišnosti v byznysu

Pomůžeme vám pochopit jednání klientů z cizích zemí a vyvarovat se nepříjemným přešlapům.

Kulturní odlišnosti v byznysu - Čína, Korea vs. ČR

Pomůžeme vám pochopit odlišnosti v jednání klientů a vyvarovat se nepříjemným omylům.

Kulturní odlišnosti v byznysu - arabský svět, region MENA vs. ČR

Pomůžeme vám pochopit odlišnosti v jednání klientů a vyvarovat se nepříjemným omylům.

Prezentační dovednosti II ("advanced") - navazuje na Prezentační dovednosti

Budete lépe prezentovat osobně i on-line.

Jak si vybrat zaměstnance - vedení pohovoru

Naučíte se vést výběrový pohovor tak, abyste zjistili, co potřebujete.

Nákupní dovednosti pro nákupčí aneb jak vést nákupní projekt a vypočítat úsporu

Naučíte se vést nákupní projekt.

Jak rozvíjet zaměstnance

Seznámíte se s různými metodami a situacemi, které slouží k rozvoji zaměstnanců.

Hodnocení zaměstnanců - vedení hodnotícího rozhovoru (Appraisal) - on-line

Naučíte se porozumět jednotlivým částem hodnotícího formuláře a vést správně hodnotící rozhovor.

Typologie osobnosti podle MBTI

Naučíte se lépe chápat lidi prostřednictvím osvědčené typologie.

Firemní kurzy a workshopy

PŘIPRAVÍME VÁM KURZ NA MÍRU

Kurzy ušijeme na míru vašim potřebám, posunou vás k vyřešení problémů a dosažení cílů. Vychází z vaší reality, z vašich konkrétních situací. Délka, téma, struktura se navrhuje až když vás poznáme a víme přesně, o co vám jde.

Kurzy jsou interaktivní, náročné a zábavné.