FIREMNÍ KURZY & WORKSHOPY

PRO ROZVOJ VAŠEHO TÝMU

Tagy událostí

Prezentační dovednosti - jak přesvědčivě a srozumitelně mluvit před skupinou lidí

Budete působit přesvědčivě, přirozeně a profesionálně.

Jak rozvíjet zaměstnance

Seznámíte se s různými metodami a situacemi, které slouží k rozvoji zaměstnanců.

Empowerment - změna paradigmatu

Naučíte se vnímat svoje kolegy a podřízené jako jeden tým se společným cílem.

Mentální hygiena v období změn

Naučte se udržet si nadhled i v obtížných situacích.

Interpersonální dovednosti - vztahy a komunikace

Naučíte se snadněji navazovat vztahy a lépe získávat druhé pro spolupráci.

Time Management

Naučíte se vážit si svého času a efektivně ho využívat.

Hodnocení zaměstnanců - vedení hodnotícího rozhovoru

Naučíte se, jak hodnotit zaměstnance, a vést správně hodnotící rozhovor.

Jednání se zákazníky po telefonu

Naučíme vás správně vést telefonický rozhovor se zákazníky.

Delegování odpovědnosti

Poznáte, jak důležitou roli hraje delegování při řízení lidí i vašeho času.

Leadership pro střední management

Naučíme vás, jak lépe a efektivně vést svůj tým.

Trénink trenérů (Accelerated Learning)

Naučíte se, jak připravit a úspěšně vést kurzy pro dospělé.

Úspěšné zvládání změn

Naučíte se lépe zvládat změny nebo podpořit kolegy během nich.

Jak zvládat stres

Seznámíte se s příčinami stresu, jak mu předcházet a jak s ním nakládat, jaké techniky nám pomohou se ho zbavit.

Účast na on-line poradách

Jak se připravit, zaujmout a srozumitelně prezentovat. Jak reagovat na námitky. Jak dosáhnout shody.

Profesionální komunikace v obtížných situacích

Naučíte se reagovat v obtížných situacích profesionálně.

Obchodní dovednosti

Naučíte se vést obchodní jednání tak, aby se posouvalo správným směrem.

Koučování v denní praxi

Naučíte se základní koučovací přístup pro denní praxi.

Workshop Koučování jako způsob komunikace - on-line

Pochopíte, co je jádro koučování a jak ho lze kdykoli využít při komunikaci.

Jak prezentovat na on-line mítinku s PowerPointem - on-line

Naučíte se lépe prezentovat s PowerPointem na on-line mítincích.

Manažerské dovednosti

Zjistíte, že být dobrý manažer a dobrý člověk není v rozporu, naopak.

Asertivita

Naučíte se vyjadřovat se asertivně / být asertivní.

Etiketa v profesním prostředí

Provedeme vás nástrahami společenských akcí.

Kulturní odlišnosti v byznysu

Pomůžeme vám pochopit jednání klientů z cizích zemí a vyvarovat se nepříjemným přešlapům.

Kulturní odlišnosti v byznysu - Čína, Korea vs. ČR

Pomůžeme vám pochopit odlišnosti v jednání klientů a vyvarovat se nepříjemným omylům.

Kulturní odlišnosti v byznysu - arabský svět, region MENA vs. ČR

Pomůžeme vám pochopit odlišnosti v jednání klientů a vyvarovat se nepříjemným omylům.

Prezentační dovednosti II ("advanced") - navazuje na Prezentační dovednosti

Budete lépe prezentovat osobně i on-line.

Jak si vybrat zaměstnance - vedení pohovoru

Naučíte se vést výběrový pohovor tak, abyste zjistili, co potřebujete.

Nákupní dovednosti pro nákupčí aneb jak vést nákupní projekt a vypočítat úsporu

Naučíte se vést nákupní projekt.

Hodnocení zaměstnanců - vedení hodnotícího rozhovoru (Appraisal) - on-line

Naučíte se porozumět jednotlivým částem hodnotícího formuláře a vést správně hodnotící rozhovor.

Typologie osobnosti podle MBTI

Naučíte se lépe chápat lidi prostřednictvím osvědčené typologie.

Firemní kurzy a workshopy

PŘIPRAVÍME VÁM KURZ NA MÍRU

Kurzy ušijeme na míru vašim potřebám, posunou vás k vyřešení problémů a dosažení cílů. Vychází z vaší reality, z vašich konkrétních situací. Délka, téma, struktura se navrhuje až když vás poznáme a víme přesně, o co vám jde.

Kurzy jsou interaktivní, náročné a zábavné.