Systém vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání pracovníků v organizaci se zaměřuje nejenom na formování pracovních schopností, ale i na formování osobnosti a hodnot potřebných pro vytváření zdravých mezilidských vztahů na pracovišti. Do systému vzdělávání pracovníků patří vzdělávací aktivity jako např. doškolování, rekvalifikace a rozvoj. V systému vzdělávání se angažuje nejenom personální útvar, ale též vedoucí pracovníci a často i externí odborníci, se kterými může firma spolupracovat.

Související pojmy

360° zpětná vazba

360° zpětná vazba je to nejobjektivnější dostupná metoda...

Assessment centrum / Assessment centre

Assessment centrum představuje jednu z metod výběru...

Counselling

Counselling je jednou z metod formování pracovních schopností...