Delegování

Delegování představuje sdílení či přenos povinností, a s tím souvisejících pravomocí a odpovědností, od nadřízeného, který má právo delegovat, na podřízeného zaměstnance. Delegování podporuje samostatnost pracovníků, rozvíjí jejich zodpovědnost a v neposlední řadě může mít pro pracovníka významnou motivační hodnotu.

Counselling

Counselling je jednou z metod formování pracovních schopností zaměstnanců. Do češtiny bývá nepřesně překládán jako poradenství. Tato metoda je však založena na vzájemném konzultování a ovlivňování, čímž dochází k překonání jednosměrného vztahu vzdělávaný – vzdělavatel. Dochází k formování obou účastníků procesu.

360° zpětná vazba

360° zpětná vazba je to nejobjektivnější dostupná metoda, která měří kompetence (schopnosti, dovednosti, způsoby chování, postoje) lidí. Nejčastěji se využívá pro lidi na manažerských pozicích. Neměří, jací jsme, ale jak se jevíme svému okolí.

Proč neděláme, co doopravdy chceme? Že by strach?

Proč neděláme, co doopravdy chceme? Že by strach?

Sledujte, jak často se vám stává: chcete začít dělat něco nového (malou nebo velkou věc), změnit práci, učit se zpívat… a lidi kolem vás vám začnou říkat: „Zvážila sis to pořádně?“ „Co když to nedopadne?“ „Abys na tom pak nebyla hůře než teď.“ „Buď opatrná.“ „Abys nebyla trapná.“ A vy nakonec ztratíte odvahu a neuděláte to. Kam to vede a jak to uchopit?

Sebereflexe

Sebereflexe

Pořád s lidmi mluvím o sebereflexi. Tak jsem si dala svoji pořádnou sebereflexní inventuru, aby nebyla kovářovic kobyla bosa. Vzala jsem to ve třech krocích. První bod - čeho jsem si na sobě všimla během posledního třičtvrtě roku s covidem: Někdy zbytečně fňukám, je to zvyk...

Assessment centrum / Assessment centre

Assessment centrum představuje jednu z metod výběru pracovníků. Prostřednictvím série simulací typických pracovních činností se testuje způsobilost kandidáta pro danou pracovní pozici.

Všichni to máme vždycky nejtěžší

Všichni to máme vždycky nejtěžší

Děla se mi zajímavá věc. Ať jsem řešila, co jsem řešila, vždycky mi připadalo, že moji přátelé, kolegové nebo klienti, kteří zpracovávali podobnou situaci, to měli snazší. Bez ohledu na to, o co přesně šlo. Zlepšování špatného vztahu v rámci rodiny, delegování, nalezení nového směřování firmy nebo života, finanční problémy …. Chvíli jsem myslela, že mám...

O svobodném koňovi

O svobodném koňovi

Narodil se kůň. Už když mu byl rok, bylo vidět, že je hezký, silný, šikovný a hodný, vlastně poslušný. Všechny dostihové stáje ho chtěly koupit. Bylo jasné, že bude ochotný trénovat a bude vyhrávat všechny závody. Měl se moc dobře. Tam, kde byl, se o něj všichni starali, chránili ho, hezky na něj mluvili. Potom ho prodali jinam a tam to bylo stejné. Trénoval, jak bylo potřeba, dělal všechno, co po něm chtěli a začal vyhrávat...

Prožívat, užívat si, zažívat život

Prožívat, užívat si, zažívat život

Před pár měsíci jsem si na sobě všimla zvláštní věci. Když jsem v Praze, říkám si: „Proč já tu nejsem víc? Ta krása, ta atmosféra.“ Když jsem s klienty – na výrobním dispečinku nebo v kurzu, říkám si: „To je nádhera, chtěla bych s nimi tvořit víc, častěji.“ A mohla bych pokračovat ve výčtu. Jsi klikař, říkám si. Žiješ si, jak tě to baví...

Proč je Vyšehrad skvělé místo pro koučink

Proč je Vyšehrad skvělé místo pro koučink

Koučink na Vyšehradě probíhá následovně: chodíme, občas sedíme, máme chytré mobily, notesy, tužky a zvýrazňovače. A kromě toho probíhá komunikace, která se nazývá koučování.  To nádherné prostředí se silnou atmosférou dává věci do správných proporcí a souvislostí. Strachy jsou tady odjakživa, není to nic extra. Cíle, kterých se obáváme?