Teambuilding

Teambuilding je označení převzaté z angličtiny, v překladu znamená doslova budování týmu, což přesně odpovídá jeho smyslu. Bývá určen hlavně pro blízké spolupracovníky, přičemž teambuildingové aktivity jsou koncipovány nejenom tak, aby si odpočinuli od pracovního stereotypu, ale také aby se navzájem poznali a formou her získali motivaci pro práci v kolektivu.

Související pojmy

360° zpětná vazba

360° zpětná vazba je to nejobjektivnější dostupná metoda...

Assessment centrum / Assessment centre

Assessment centrum představuje jednu z metod výběru...

Counselling

Counselling je jednou z metod formování pracovních schopností...