Outsourcing

Pojmem outsourcing se označuje vyčleňování činností mimo podnik, tj. uzavření kontraktu na zajištění určité činnosti/služby třetí stranou. Cílem je dosažení úspory nákladů nebo zvýšení kvality. Firmy velmi často outsourcují vedlejších činnosti, jako je úklid, stravování, správa budov či firemní vzdělávání, může se však jednat i o hlavní činnosti, jako je zajištění reklamy, výzkumu a vývoje nebo IT činností.

Související pojmy

360° zpětná vazba

360° zpětná vazba je to nejobjektivnější dostupná metoda...

Assessment centrum / Assessment centre

Assessment centrum představuje jednu z metod výběru...

Counselling

Counselling je jednou z metod formování pracovních schopností...