Pavel Konečný

Lektor, konzultant a kouč

Za posledních 10 let jsem vedl více než  300 kurzů soft skills. V mnoha případech s klienty spolupracuji dlouhodobě.

Moje motto:

Když něčemu věříme, dokážeme skoro všechno. A navíc… s úsměvem jde všechno lépe!


Co dělám:

Nejsem kněz ani psycholog, ale nasloucháním lidem, diskusí a vzájemnou spoluprací s nimi je dokážu otevřít a nastolit atmosféru vzájemné důvěry. Při takové spolupráci lidé poznávají sami sebe, jsou schopni „vystoupit“ ze své schránky, a aniž si to uvědomují, roste jim sebedůvěra.
Pomáhám stejně jako instruktor svým studentům v autoškolách - nestačí mít jen teoretické vědomosti, je zapotřebí použít je „na cestě“. To samé dělám na poli mezilidských vztahů, komunikace, v oblasti snížení stresu, v rozvoji osobního života…. všichni obecně víme, co máme dělat, už jsme to mnohokrát slyšeli, ale vstát, překonat své obavy a opravdu něco udělat je jiná liga.
Jsem konzultant, trenér a kouč, který lidem pomáhá, aby poznali sami sebe, využili svůj potenciál, překonali své případné obavy a aplikovali získané znalosti v praxi.


Co mi pomáhá dělat svoji práci dobře:

 • Mé krédo instruktora/trenéra  - „Je jedno jaký typ programu vedu, je nutné, aby účastník uspěl, poznal vítězství, úspěch a zvýšila se mu sebedůvěra. Potom i on sám překoná svá očekávání a limity“.
 • Mohl jsem studovat a naučit se vést nejen různé programy (komunikační, prezentační, obchodní...) umožňující rozvoj lidí, ale také využívat nástroje které podporují efektivitu těchto programů (například průzkumy spokojenosti nebo 360° zpětná vazba) a nyní je mohu kombinovat v praxi.
 • Když vidím, jak se spolupráce v pracovní oblasti pozitivně promítá do výsledků firem a zároveň zlepšuje osobní život lidí, se kterými pracuji.
 • Naplňuje mě, pokud se mi daří uskutečnit „moje krédo“ – když pomáhám lidem dosáhnout sebedůvěry.
 • Mám léta zkušeností s prací v různých společnostech s naprosto odlišnou firemní kulturou.

VZDĚLÁNÍ:

Česká zemědělská univerzita v Praze, Pedagogika

Podařilo se mi uplatnit v zemědělské oblasti, ale zároveň se věnovat výlučně živým tvorům - včelám, které dokáží spolupracovat navzdory nepříznivým podmínkám.

 • Pedagogické vzdělání, které jsem si doplnil kvůli praktickému vzdělávání učňů v oblasti včelařství, mi později umožnilo mnohem srozumitelnější předávání zkušeností účastníkům jednotlivých programů.

Mendelova univerzita v Brně, provozně ekonomická fakulta

Přínos „vysoké“ školy vidím v kontaktu, diskusi a jednání s děkany, rektorem a lidmi, ke kterým jsem měl úctu a učil se s nimi jednat.

Střední zemědělská technická škola v Krnově

Střední škola mi dala velmi dobrý technický základ, ke kterému mne vedl v dětství můj otec a který jsem mohl sám dále rozvíjet. Dalším logickým krokem bylo pokračovat v oboru, využil jsem výzvy a šel dál.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ / KURZY:

 • Dale Carnegie Professional Training  Praha – instruktorský trénink
 • World Convention of Dale Carnegie® Professional Training, Washingron, D.C. (USA)
 • Stáže v Kalifornii (USA) Dale Carnegie® DCPT, vedení různých typů tréninků pro rozdílné skupiny lidí

PRACOVNÍ PRAXE:

Else AZ

5 let       Kouč, konzultant, trenér
8 let       Obchodní ředitel, kouč, konzultant, trenér

Hlavní tři důvody, proč jsem stále součástí firmy ELSE AZ a proč mě práce stále baví:

 • Různorodost práce s tím, že mám možnost vidět velmi rozdílné společnosti a jejich provozy.
 • Jednoznačně Zuzka, ředitelka společnosti, která je stmelujícím prvkem ve firmě. Podporuje ostatní a je na ni spolehnutí i v obtížných časech. Vím, že nikdy nepodrazí ostatní!
 • Možnost podílet se na rozvoji lidí, vidět jejich „růst“. Získané zkušenosti přenáším nejen do jiných firem, ale také na své vlastní děti.

Hlavní úspěch: Že jsem se rozhodl pro tuto práci sám se všemi pozitivy i riziky, které tato práce nese, a jsem stále přesvědčen, že to bylo správné rozhodnutí. Každý má možnost volby.


ATT Consulting

3 roky   Obchodní ředitel, konzultant, trenér, kouč

Poprvé jsem si vyzkoušel vést firmu, odpovídat sám za sebe, za lidi, s kterými jsme spolupracovali. Spolupráce s klienty, bez mezinárodní firmy za sebou, byla velmi užitečná zkušenost.


Dale Carnegie Training ČR

8 let        Konzultant, trenér a obchodní zástupce Dale Carnegie v ČR

Díky téhle firmě si v sobě stále nesu „Kodex instruktora“ a základy které jdou hluboko do lidské podstaty. Je jedno, v jakém jsem státu nebo firmě, základní principy zůstávají stejné. Vždycky budu vděčný, že jsem měl možnost být součástí týmu Dale Carnegie International a čerpat 100 let zkušeností, nabytých při spolupráci s neuvěřitelným počtem klientů.
Získal jsem licenci na vedení kurů zaměřených na: manažerské dovednosti, obchodní jednání, mezilidské vztahy, komunikaci, prezentační dovednosti…

VEDENÍ KURZŮ PRO:

ASW Systems, De Heus, SZIF, Vodafone, Státní veterinární stanice ČR, Crowne Plaza Hotel, Tieto Czech, UPC, Akcenta CZ, Hanon Systems Autopal, Vitrablok – Seves, Invensys Controls, Beneš a Lát, Chr. Hansen Czech Republic, Denso Manufacturing, Rhytm Automotive CZECH, Dura Automotive , Kiekert-CS, Daramis Management, SOLODOOR, Eyelevel, Baťa, Františkovy lázně SAVOY, Adria Gold a řada dalších.