VEŘEJNÉ KURZY & WORKSHOPY

PRO VÁŠ ROZVOJ

Jak úspěšně delegovat zodpovědnost - on-line

Seznámíte se s procesem, kterým je třeba projít, abyste porozuměli tomu, jakou roli a důležitost má delegování ve vašem Time Managementu.

Jednání se zákazníky po telefonu - on-line

Naučíme vás správně vést rozhovor s klienty.

Jak si vybrat zaměstnance - vedení pohovoru

Naučíte se vést výběrový pohovor tak, abyste zjistili, co potřebujete.

Úspěšné zvládání změn

Naučíte se lépe zvládnout změnu, případně podpořit kolegy během změny.

Jak rozvíjet zaměstnance

Seznámíte se s různými metodami a situacemi, které slouží k rozvoji zaměstnanců.

Profesionální komunikace v obtížných situacích

Naučíte se reagovat v obtížných situacích profesionálně.

Hodnocení zaměstnanců - vedení hodnotícího rozhovoru (Appraisal)

Naučíte se porozumět jednotlivým částem hodnotícího formuláře a vést správně hodnotící rozhovor.

Typologie osobnosti podle MBTI - on-line

Naučíte se lépe chápat lidi prostřednictvím osvědčené typologie.

Individuální kurzy

PŘIPRAVÍME VÁM KURZ NA MÍRU

Kurzy ušijeme na míru vašim potřebám, posunou vás k vyřešení problémů a dosažení cílů. Vychází z vaší reality, z vašich konkrétních situací. Délka, téma, struktura se navrhuje až když vás poznáme a víme přesně, o co vám jde.

Kurzy jsou interaktivní, náročné a zábavné.