Proaktivita

Proaktivita je jednání, při němž je reakce na podněty výsledkem vědomé svobodné volby. Současně přijímáme plnou zodpovědnost za naše rozhodnutí, činy a jejich následky. Proaktivita se často projevuje tím, že děláme činnosti, které pokládáme za důležité, ale nikdo je po nás nevyžaduje nebo že aktivně řešíme problémy, které ještě nenastaly, tzn.předcházíme jim.