průzkumy spokojenosti zaměstnanců

K čemu slouží průzkum spokojenosti?

Průzkum pomůže zjistit, jak jsou zaměstnanci celkově spokojeni ve firmě, co je (de)motivuje, zda jim připadá jednání nadřízených spravedlivé atd. Míra spokojenosti a loajality zaměstnanců přímo ovlivňuje jak jejich výkon, tak hospodářský výsledek firmy.
Abychom si byli jisti, že získané výsledky jsou správné, dodržujeme řadu profesionálních pravidel, která pro sociologický výzkum, výzkum veřejného mínění, výzkum trhu a datovou analytiku, tedy i pro průzkumy spokojenosti zaměstnanců, stanoví Mezinárodní kodex ICC/ESOMAR (Mezinárodní obchodní komora / European Society for Opinion and Marketing Research):   https://esomar.org/uploads/attachments/ckqtgcyjq01l9mhtrz0qee5u1-iccesomar-code-czech.pdf)


Kvantitativní vs. kvalitativní

Při kvantitativním (dotazníkovém) průzkumu sbíráme jednoduše strukturovaná data a většinou odpovídají všichni zaměstnanci, při kvalitativním průzkumu se získávají informace pouze od vybraných nebo početně omezených skupin zaměstnanců formou hloubkových rozhovorů, workshopů nebo diskusních skupin.
Cílem obou forem je změřit spokojenost a lojalaitu zaměstnanců dané firmy. V ideálním případě začínáme dotazníkovým průzkumem, na který navážeme vhodnou kvalitativní metodou.


Jak vám to pomůže?

Zjistíte názor zaměstnanců na různé aspekty fungování společnosti, získáte bezprostřední zpětnou vazbu na její řízení.
Na základě podrobné analýzy výsledků definujete potřebná opatření.
Můžete zeefektivnit fungování společnosti v relevantních oblastech ohledem na názory zaměstnanců. Dosáhnete lepší komunikace a spolupráce zaměstnanců napříč firmou.


Co můžete očekávat?

Projdeme společně všemi fázemi průzkumu od nastavení cílů, informování a motivace zaměstnanců, přes vytvoření dotazníků, sběr dat, vyhodnocení a interpretaci výsledků až po nastavení akčního plánu změn.
Zbývá „jen“ zrealizovat změny v praxi, aby zaměstnanci neměli pocit, že to celé bylo k ničemu.  


Kdy je vhodné využít průzkumu spokojenosti?

  • Opakovaný průzkum spokojnenosti zaměstnanců slouží jako nástroj pro sledování změn a posunu.
  • Jedná se o jednu z možných forem komunikace (nejvyššího) vedení se zaměstnanci.
  • Je to ideální nástroj pro definování klíčových oblastí dalšího rozvoje společnosti.

Máte zájem o průzkum spokojenosti zaměstnanců?

Chcete dostávat newsletter?

S kým se při průzkumu spokojenosti zaměstnanců setkáte?

Zuzana Osininová

Zakladatelka Else AZ, lektorka, koučka

V oblasti rozvoje lidí dělám 25 let. Posledních 10 let jsem kouč a trenér především top managementu a vyššího managementu, ale často pracuji i s klíčovými specialisty.

Pomohli jsme s průzkumem spokojenosti firmám od 50 do 10.000 zaměstnanců.
Velikost vaší firmy pro nás nehraje roli. Poradíme vám jak pracovat s výsledky.

„Děkuji za perfektně odvedenou prezentaci výsledků průzkumu spokojenosti. Mluvili jste věcně a k našim problémům. Mám řadu poznámek a bodů, které bych rád na základě průzkumu a prezentace otevřel a s různou intenzitou začal řešit. Průzkum budeme určitě opakovat.“
Michal Štěrba Generální ředitel ve společnosti GZ Media a.s.
„Průzkum spokojenosti zaměstnanců jsme připravovali prvně. Společnost Else jsme vybrali díky otevřené a profesionální komunikaci od prvního momentu. Důležitá byla i ověřená metoda, kterou nám Zuzka Osininová a Anne-Marie Nedoma trpělivě představily a vysvětlily. Za necelý měsíc jsme již měli na míru vypracovaný dotazník a čekali na odpovědi od zaměstnanců. Výsledky byly velmi dobře zpracované a prezentované, managementem s respektem přijaté. Těšíme se na další spolupráci!"
Kateřina Bořková HR Senior Specialist ve společnosti ELI Beamlines/FZÚ AV ČR
"Průzkum spokojenosti zaměstnanců jsme dělali poprvé v historii, neměli jsme žádné zkušenosti a hledali jsme partnera, který nám pomůže s kompletním zajištěním. Během přípravy nám konzultanti Else dali velmi cenná doporučení k realizaci, na základě kterých bylo také dosaženo velmi nadprůměrné účasti zaměstnanců v průzkumu. Analýza dat a výstupní prezentace byly provedeny profesionálně, výstupy jsou přehledné a lze s nimi dále pracovat.
Martin Dozrál Generální ředitel ve společnosti SOLODOOR a.s.