průzkumy spokojenosti zaměstnanců

K čemu slouží průzkum spokojenosti?

Průzkum nám pomůže zjistit, jak jsou zaměstnanci celkově spokojeni ve firmě, co je (de)motivuje, zda jim připadá jednání nadřízených spravedlivé atd.
Abychom si mohli být jisti, že výsledky, které jsme takto získali, jsou správné, je třeba dodržet řadu pravidel, která jsou pro dotazníkový průzkum i pro diskusní skupiny jasně daná.


Kvantitativní vs. kvalitativní

Při kvantitativním (dotazníkovém) průzkumu odpovídají všichni zaměstnanci, při kvalitativním průzkumu se získávají informace pouze od několika skupin zaměstnanců formou workshopů nebo diskusních skupin.
Cílem obou forem je změřit spokojenost zaměstnanců, respektive spokojenost pracovníků dané firmy. V ideálním případě se začne dotazníkovým průzkumem, na který navážou workshopy, na nichž se upřesní některé informace.


Jak vám to pomůže?

Zjistíte názor zaměstnanců na různé aspekty fungování společnosti a na základě analýzy výsledků definujete potřebná opatření.
Zefektivníte fungování společnosti v některých oblastech s ohledem na spokojenost zaměstnanců a dosáhnete tím lepší komunikace a spolupráce a následně i výsledků firmy.


Co můžete očekávat?

Projdeme společně všemi fázemi průzkumu od nastavení cílů, informování zaměstnanců o průzkumu, přes vytvoření dotazníků, sběr dat, vyhodnocení a interpretaci výsledků až po nastavení akčního plánu změn.
Zbývá „jen“ zrealizovat změny v praxi, aby zaměstnanci neměli pocit, že to celé bylo k ničemu.  


Kdy je vhodné využít průzkumu spokojenosti?

  • Opakovaný průzkum spokojnenosti zaměstnanců slouží jako nástroj pro sledování posunu, zlepšení.
  • Jedná se o jednu z možných forem komunikace nejvyššího vedení se zaměstnanci.
  • Je to ideální nástroj pro definování klíčových oblastí pro rozvoj společnosti.

Máte zájem o průzkum spokojenosti zaměstnanců?

Chcete dostávat newsletter?

S kým se při průzkumu spokojenosti zaměstnanců setkáte?

Zuzana Osininová

Zakladatelka Else AZ, lektorka, koučka

V oblasti rozvoje lidí dělám 25 let. Posledních 10 let jsem kouč a trenér především top managementu a vyššího managementu, ale často pracuji i s klíčovými specialisty.

Pomohli jsme s průzkumem spokojenosti firmám od 50 do 10.000 zaměstnanců.
Velikost vaší firmy pro nás nehraje roli. Poradíme vám jak pracovat s výsledky.

„Děkuji za perfektně odvedenou prezentaci výsledků průzkumu spokojenosti. Mluvili jste věcně a k našim problémům. Mám řadu poznámek a bodů, které bych rád na základě průzkumu a prezentace otevřel a s různou intenzitou začal řešit. Průzkum budeme určitě opakovat.“
Michal Štěrba Generální ředitel ve společnosti GZ Media a.s.
„Průzkum spokojenosti zaměstnanců jsme připravovali prvně. Společnost Else jsme vybrali díky otevřené a profesionální komunikaci od prvního momentu. Důležitá byla i ověřená metoda, kterou nám Zuzka Osininová a Anne-Marie Nedoma trpělivě představily a vysvětlily. Za necelý měsíc jsme již měli na míru vypracovaný dotazník a čekali na odpovědi od zaměstnanců. Výsledky byly velmi dobře zpracované a prezentované, managementem s respektem přijaté. Těšíme se na další spolupráci!"
Kateřina Bořková HR Senior Specialist ve společnosti ELI Beamlines/FZÚ AV ČR
"Průzkum spokojenosti zaměstnanců jsme dělali poprvé v historii, neměli jsme žádné zkušenosti a hledali jsme partnera, který nám pomůže s kompletním zajištěním. Během přípravy nám konzultanti Else dali velmi cenná doporučení k realizaci, na základě kterých bylo také dosaženo velmi nadprůměrné účasti zaměstnanců v průzkumu. Analýza dat a výstupní prezentace byly provedeny profesionálně, výstupy jsou přehledné a lze s nimi dále pracovat.
Martin Dozrál Generální ředitel ve společnosti SOLODOOR a.s.