Management

Management je navrhování a řízení procesů, kontrola průběhu činností a kontrola jak jsou dosahovány předem definované výsledky.

Související pojmy

360° zpětná vazba

360° zpětná vazba je to nejobjektivnější dostupná metoda...

Assessment centrum / Assessment centre

Assessment centrum představuje jednu z metod výběru...

Counselling

Counselling je jednou z metod formování pracovních schopností...