Motivace

Motivace je psychický proces. Představuje vnitřní aktivaci, tedy vzbuzování aktivity jedince a současně i regulaci jednání, zaměření určitým směrem. Motivace souvisí s příčinami, proč něco děláme. Hlavním zdrojem motivace jsou jedincovy potřeby (zejména pokud jsou vyvolány pocitem nedostatku), dále to mohou být zájmy, hodnoty ideály a návyky.

Související pojmy

360° zpětná vazba

360° zpětná vazba je to nejobjektivnější dostupná metoda...

Assessment centrum / Assessment centre

Assessment centrum představuje jednu z metod výběru...

Counselling

Counselling je jednou z metod formování pracovních schopností...