Trénink (Training)

Training představuje organizované činnosti zaměřené na poskytování informací a pokynů pro zlepšování výkonu příjemce, případně pro dosažení požadované úrovně znalostí a dovedností. Školení může být vedeno ve formě strukturovaných programů nebo více neformální a interaktivní cestou, jako např. školení on-the-job, manažerské hry či jiné formy simulací. Trainingový proces usnadňuje učení se a vede k rozvoji nových i stávajících dovedností.

Související pojmy

360° zpětná vazba

360° zpětná vazba je to nejobjektivnější dostupná metoda...

Assessment centrum / Assessment centre

Assessment centrum představuje jednu z metod výběru...

Counselling

Counselling je jednou z metod formování pracovních schopností...