Leadership

Leadership zahrnuje vedení lidí, dosazování „správných“ lidí na „správná“ místa na základě jejich silných stránek či preferencí, rozvoj jejich silných stráneka vytváření atmosféry důvěry a zodpovědnosti. Mezi funkce leadershipu patří vytváření vizí a získávání lidí pro naplňování společných vizí. Leadership se překládá jako vůdcovství, leader jako vůdce. Tyto české termíny jsou obvykle vnímány na základě historických souvislostí spíše negativně, pravděpodobně proto se příliš nevyužívají.

Související pojmy

360° zpětná vazba

360° zpětná vazba je to nejobjektivnější dostupná metoda...

Assessment centrum / Assessment centre

Assessment centrum představuje jednu z metod výběru...

Counselling

Counselling je jednou z metod formování pracovních schopností...