Flexibilita v rámci pracovního místa

Prohlubování pracovních schopností. Jedná se o přizpůsobování pracovních schopností pracovníků měnícím se požadavkům pracovního místa nebo o rozšiřování pracovních schopností, aby pracovníci alespoň z části byli schopni vykonávat jiné pracovní místo či pozici.