Seminář

Seminář je prezentace na určité téma, týkající se zpravidla některé dílčí části znalostí či dovedností. Semináře mívají vesměs formu přednášky a následné diskuse. Typický je zde velký důraz na teoretickou základnu. Vzhledem k velkému množství informací, které posluchač obdráží, netrvají semináře zpravidla více než pár hodin.

Související pojmy

360° zpětná vazba

360° zpětná vazba je to nejobjektivnější dostupná metoda...

Assessment centrum / Assessment centre

Assessment centrum představuje jednu z metod výběru...

Counselling

Counselling je jednou z metod formování pracovních schopností...