Portfolio služeb, které vám pomůže dosáhnout vašich cílů

HR poradenství

Pomůžeme vám s analýzou a interním nastavením všech HR procesů.

360° zpětná vazba

Zjistěte, jak působíte na ostatní.

Jaký názor mají na vaše chování lidé kolem vás. Porovnejte tuto zkušenost s tím, jak vnímáte sami sebe a odhalte prostor ke zlepšení. 

Psychometrie

Odhalte své silné a slabé stránky, schopnosti a vnitřní motivaci.

Začněte sami sebe vnímat, začněte se sebou pracovat. Psychometrie je postavená na sebehodnocení a je skvělým výchozím bodem pro koučování.