Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Průzkum spokojenosti zaměstnanců je nástroj ke zjišťování názoru zaměstnanců na dění ve firmě, možnost uplatnění, spolupráci s ostatními útvary apod. Základním pravidlem, které je třeba dodržet, je anonymita respondentů. Průzkumy je vhodné provádět opakovaně a tak zjistit, jakým směrem se názory zaměstnanců posouvají. Data se vyhodnocují pomocí statistických metod. Aby měly výsledky očekávanou vypovídací schopnost, je třeba dodržet určité jasně stanovené zásady během všech fází průzkumu – přípravy, sběru a zpracování dat, prezentace výstupů a při následných opatřeních. V opačném případě mohou být výsledky těžko využitelné nebo dokonce zavádějící, respondenti nebudou ochotni opakovaně odpovídat apod.

Související pojmy

360° zpětná vazba

360° zpětná vazba je to nejobjektivnější dostupná metoda...

Assessment centrum / Assessment centre

Assessment centrum představuje jednu z metod výběru...

Counselling

Counselling je jednou z metod formování pracovních schopností...