Řízení změn

Řízení změn je popsaný proces, jehož cílem je usnadnit a urychlit průběh změny tak, aby proběhla co nejrychleji a s co nejmenšími ztrátami. Existuje několik osvědčených postupů. Některé z nich zohledňují dostatečně i vedení lidí v procesu změny.