Distres

Distres představuje tzv. špatný stres. Od určité hranice, která je individuální, vede stres ke sníženému výkonu a zneschopňuje. Pokud stres působí dlouhodobě, může vést až k závažnějším psychickým poruchám a nemocem.

Související pojmy

360° zpětná vazba

360° zpětná vazba je to nejobjektivnější dostupná metoda...

Assessment centrum / Assessment centre

Assessment centrum představuje jednu z metod výběru...

Counselling

Counselling je jednou z metod formování pracovních schopností...