360° Zpětná vazba

Co je to 360° zpětná vazba?

Standardizovaná metoda, která porovnává názory lidí okolo (kolegů, podřízených, interních klientů a nadřízeného) s názory vašimi na vaše vlastní jednání v práci. Např. jak jste přesvědčivý, zda dáváte zpětnou vazbu, jestli dobře zadáváte práci… Primárně je určena pro hodnocení manažerů. Cílem je zjistit, jestli jste si vědom/a toho, jak vás vnímá okolí. Tam kde se nadhodnocujete, je třeba najít důvod a korigovat jednání správným směrem. Tam, kde působíte lépe, než jste mysleli, je dobré si to uvědomit a využívat více.

Odpovědi hodnotitelů jsou anonymní.

Všichni zúčastnění (hodnocení i hodnotitel) vyplňují stejný dotazník (který se týká hodnoceného manažera), výstupem jsou grafy a slovní komentáře. Interpretaci výsledků by měl vždy dělat poučený konzultant.


Jak vám 360° zpětná vazba pomůže?

Dozvíte se, jak vnímají vaše chování v práci kolegové, podřízení, interní klienti a váš šéf a porovnáte to s tím, jak se ve stejných situacích vnímáte vy sami. Všechny odpovědi jsou anonymní, takže se nikdo ničeho nemusí bát a odpovědi jsou pravdivé. V klíčových oblastech budete moct změnit svoje přístupy a chování žádoucím směrem. Díky tomu se vaše komunikace a práce s lidmi výrazně zlepší. Budete mít lepší výsledky jako manažer, lidé vás budou více brát a lépe chápat, snadněji získáte kolegy pro společnou věc. Někdy jen malá korekce komunikace vytvoří velkou změnu.


Co můžete očekávat?

Vy i všichni ostatní respondenti vyplníte online dotazník, na základě kterého zpracujeme výstupní zprávu, doporučení a určíme klíčové oblasti pro Vaše zlepšení. Vaše souhrnné hodnocení dostanete jen vy, probere je s vámi zkušený konzultant během 1,5 hod konzultace. Někdy jen malá korekce komunikace vytvoří velkou změnu.


Kdy je vhodné použít 360° zpětnou vazbu?

  • Něco v jednání s lidmi nefunguje a nevíte proč. 
  • Prostě chcete vědět, jestli vás lidi v práci vnímají stejně jako vy sami sebe.
  • Hledáte prostor pro další rozvoj.
  • Chcete vědět, která skupina vás vnímá lépe / hůře a v čem.
  • Manažer si myslí, že všechno ví a zná.
  • 360° zpětná vazba je skvělý nástroj před začátkem nebo během koučinku.
  • Může ji absolvovat celý tým, čímž se výrazně zlepší vzájemná spolupráce.

Máte zájem o 360° zpětnou vazbu?

Chcete dostávat newsletter?

S kým se při 360° zpětné vazbě setkáte?

Zuzana Osininová

Zakladatelka Else AZ, lektorka, koučka

V oblasti rozvoje lidí dělám 25 let. Posledních 10 let jsem kouč a trenér především top managementu a vyššího managementu, ale často pracuji i s klíčovými specialisty.

Pomáháme manažerům, aby výsledky 360°ZV využili pro další rozvoj.

„Školení efektivní komunikace jsem již absolvoval celou řadu, ale přiznám se, že to vedené Zuzkou bylo opravdu výjimečné. Počínaje přátelskou a tvůrčí atmosférou, přes skvěle připravené lektory až po množství příkladů z praxe. Zkušenosti zde získané jsem měl již možnost několikrát aplikovat v reálných situacích a fungují skvěle. Děkuji za příjemně a hlavně přínosně strávený čas.“
Petr Kuchyňa generální manažer ve společnosti KIEKERT-CS, s.r.o.