Rozvoj pracovníků

Rozvoj pracovníků představuje vzdělávací a rozvojové aktivity zaměřené na osobní rozvoj. Zaměřuje se na jednotlivé pracovníky a formování jejich pracovních schopností i osobnosti tak, aby svou práci vykonávali efektivně a byli schopni zvládat nové pracovní úkoly tak, a byli tak pro organizaci přínosem.

Související pojmy

360° zpětná vazba

360° zpětná vazba je to nejobjektivnější dostupná metoda...

Assessment centrum / Assessment centre

Assessment centrum představuje jednu z metod výběru...

Counselling

Counselling je jednou z metod formování pracovních schopností...