Syndrom vyhoření

Syndrom vyhoření, anglicky burnout, byl objeven a popsán v roce 1975 panem H. Freudenbergerem. Postihuje nejenom manažery a vedoucí pracovníky, ale i běžné pracovníky. Jedná se o psychický stav, prožitek vyčerpání. Typickými příznaky jsou únava, nechutenství, nespavost, ztráta zájmu o práci a depresivní pocity.

Související pojmy

360° zpětná vazba

360° zpětná vazba je to nejobjektivnější dostupná metoda...

Assessment centrum / Assessment centre

Assessment centrum představuje jednu z metod výběru...

Counselling

Counselling je jednou z metod formování pracovních schopností...