Lidské zdroje – HR

HR [ejč ár]je zkratkou anglického výrazu Human Resources. HR označuje specifickou činnost v rámci organizace zaměřenou na řízení lidského kapitálu v organizaci. Používá se pro něj též český termín ‘lidské zdroje‘ či personální oddělení. HR zajišťuje zejména nábor a přijímání nových zaměstnanců, vzdělávání a rozvoj stávajících zaměstnanců, řízení kariéry a odměňování. Poskytuje manažerům nástroje, kterými mohou přímo i nepřímo působit na růst a udržení produktivity práce.

Související pojmy

360° zpětná vazba

360° zpětná vazba je to nejobjektivnější dostupná metoda...

Assessment centrum / Assessment centre

Assessment centrum představuje jednu z metod výběru...

Counselling

Counselling je jednou z metod formování pracovních schopností...