Rozvoj lidských zdrojů

Rozvoj lidských zdrojů představuje novou koncepci vzdělávání a rozvoje v organizaci, která se orientuje se na rozvoj pracovní schopnosti organizace jako celku, rozvoj pracovní schopnosti týmů, vytváření potřebné dynamické struktury znalostí a dovedností, a to vše za účelem dosažení vyšší efektivnosti a výkonnosti celé organizace.

Související pojmy

360° zpětná vazba

360° zpětná vazba je to nejobjektivnější dostupná metoda...

Assessment centrum / Assessment centre

Assessment centrum představuje jednu z metod výběru...

Counselling

Counselling je jednou z metod formování pracovních schopností...