Stimul

Stimul představuje podnět zvenčí. Zatímco motiv je intrapsychická pohnutka, stimul představuje pobídku či popud z vnějšku. Typickým stimulem je třeba reklama, představující pobídku zákazníkovi ke koupi určitého výrobku či služby. V organizacích bývá typickým stimulem hmotné odměňování.

Související pojmy

360° zpětná vazba

360° zpětná vazba je to nejobjektivnější dostupná metoda...

Assessment centrum / Assessment centre

Assessment centrum představuje jednu z metod výběru...

Counselling

Counselling je jednou z metod formování pracovních schopností...