Workshop

Workshop je interaktivní vzdělávací aktivita, sloužící k dalšímu vzdělávání a prohlubování znalostí. Předpokládá, že účastník zvládá teoretickou základnu a zaměřuje se proto především praktické řešení problémů. Účastníci docházejí pomocí vlastních schopností a zkušeností k výsledku, který je použitelný v další práci či praxi.

Související pojmy

360° zpětná vazba

360° zpětná vazba je to nejobjektivnější dostupná metoda...

Assessment centrum / Assessment centre

Assessment centrum představuje jednu z metod výběru...

Counselling

Counselling je jednou z metod formování pracovních schopností...