Hodnocení zaměstnanců - vedení hodnotícího rozhovoru

Naučíte se, jak hodnotit zaměstnance, 
a vést správně hodnotící rozhovor.

Máte pocit, že roční hodnocení je formální a lidé si z něj nic neodnesou?

Chcete vést hodnotící rozhovor tak, aby hodnoceného motivoval
a posunul dál?
Hledáte způsob, jak pojmenovat slabé stránky konstruktivním způsobem?

Uvědomíte si přínosy pravidelného hodnocení pro manažera, zaměstnance i firmu.
Procvičíte si způsob vedení hodnotícího rozhovoru.
Připravíte se na možné obtížné situace během rozhovoru. 
Pochopíte smysl jednotlivých částí hodnocení.
Povedete rozhovor s plným vědomím toho, proč to děláte a jak to dělat co nejlépe.

1 den intenzivního tréninku

Program probíhá aktivní formou.
Důležitou součástí je praktický nácvik jednotlivých částí rozhovoru.

8 účastníků ve skupině

Počet účastníků nám umožňuje věnovat se vám individuálně. 

20 let zkušeností

Kurz vede koučka a trenérka s více než dvacetiletou praxí Zuzka Osininová.

Přihlašte se na kurz: Hodnocení zaměstnanců - vedení hodnotícího rozhovoru

Termín: 7. 9. 2022, 09:00 - 16:30, cena: 4 500 Kč + DPH
Místo: Evropská 859/115, Praha 6 (MHD: metro A - Nádraží Veleslavín)
Kapacita: 8
Cena: 

Kontaktní údaje

Fakturační údaje

Účastníci

 • Vyberte
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Nevyplňujte, pokud přihlašujete jen sami sebe

Co budete po kurzu umět?

TÉMATA, KTERÁ BUDEME SPOLEČNĚ NA KURZU PROBÍRAT

klíčové části hodnocení

Dozvíte se, k čemu jsou jednotlivé části hodnocení.

Hodnocení kompetencí

Naučíte se, jak hodnotit hůře měřitelné oblasti - vlastnosti, dovednosti, chování, tzv. kompetence.

Celkový přístup
k rozhovoru

Procvičíte si, jak by měl rozhovor probíhat - kdo mluví první atd.

Když se hodnocený hodnotí odlišně

Vyzkoušíte si, jak reagovat, když se hodnocený přeceňuje nebo podceňuje.

DALŠÍ TÉMATA

 • Důležitost hodnocení zaměstnanců
 • Postup při přípravě na hodnocení
 • Vyhodnocení cílů a nastavení cílů pro další období
 • Hodnocení podle tzv. kompetencí
 • Definování potřeby dalšího rozvoje na základě výsledků z uplynulého období
 • Hlavní úskalí rozhovoru
 • Propojení rozvojových aktivit s cíli na další období
 • Principy vedení konstruktivního  rozhovoru 
 • Odpovědnost obou stran
 • Formulace zpětné vazby
 • Závěr rozhovoru a jeho vyznění

Máte zájem o tento kurz?

Chcete, aby bylo roční hodnocení přínosné pro hodnoceného, hodnotitele i pro firmu? Aby bylo srozumitelné a konstruktivní? 

Tento kurz připravíme na míru pro váš tým.

CO O NÁS ŘÍKAJÍ ZÁKAZNÍCI

„Zuzka s Pavlem dělají kurzy a workshopy tak, že vždycky řeší naše aktuální problémy. To je pro nás klíčové. Spolupracujeme dlouhodobě, takže přínosy vidíme.“
Petr Němeček jednatel ve společnosti Adria Gold, s.r.o.

Co se vám bude hodit...

PRAKTICKÉ INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

Manuál ke každému kurzu

Manuál obsahuje detailní informace ke kurzu
a cvičení.
 

Co si mám přinést?

Všechny věci potřebné pro kurz (například manuál nebo tužku) dostanete na místě, nemusíte si nosit nic.

Občerstvení

V ceně kurzu jsou obsaženy nápoje - káva voda a čaj. Oběd součástí ceny není, ale vždy je čas zajít si do blízké restaurace.


Kdy mám přijít?

Přijďte 10 až 15 minut před začátkem kurzu, to už máme vše přichystané, můžeme se seznámit a pomalu začít.

Oblečení

Stačí neformální oblečení, abyste se cítili pohodlně.

Pracovní hovory / emaily

Během kurzu počítáme s pauzami, abyste si mohli v klidu vyřídit případné pracovní telefonáty a emaily.