Hodnocení zaměstnanců - vedení hodnotícího rozhovoru (Appraisal) - on-line

Naučíte se porozumět jednotlivým částem hodnotícího formuláře a vést správně hodnotící rozhovor.

Máte pocit, že roční hodnocení je formální a lidé si z něj nic neodnesou?

Chcete vést hodnotící rozhovor tak, aby hodnoceného motivoval a posunul dál?
Hledáte způsob, jak pojmenovat méně pozitivní aspekty konstruktivním způsobem?

Uvědomíte si přínosy z pravidelného hodnocení pro hodnotitele, hodnocené i pro firmu.
Procvičíte si způsob vedení hodnotícího rozhovoru.
Připravíte se na možné obtížné situace během rozhovoru. 
Budete chápat smysl jednotlivých částí hodnocení.
Povedete rozhovor s plným vědomím toho proč to děláte a jak to udělat nejlépe.

1 /2 dne intenzivního tréninku

Program probíhá aktivní formou.
Důležitou součástí je praktický nácvik jednotlivých částí rozhovoru.

5 účastníků ve skupině

Počet účastníků nám umožňuje věnovat se vám individuálně. 

20 let zkušeností

Kurz vede koučka a trenérka s více než dvacetiletou praxí Zuzka Osininová.

Přihlašte se na kurz: Hodnocení zaměstnanců - vedení hodnotícího rozhovoru (Appraisal) - on-line

Termín: 20. 5. 2021, 09:00 - 12:30, cena: 2 700 Kč + DPH
Místo: Trénink je veden on-line přes aplikaci Zoom.
Kapacita: 5
Cena: 

Kontaktní údaje

Fakturační údaje

Účastníci

 • Vyberte
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Nevyplňujte, pokud přihlašujete jen sami sebe

Co budete po kurzu umět?

TÉMATA, KTERÁ BUDEME SPOLEČNĚ NA KURZU PROBÍRAT

klíčové části hodnocení

Budete vědět přesně k čemu jsou jednotlivé části hodnocení.

Hodnocení kompetencí

Naučíte se, jak hodnotit hůře kvantifikovatelené oblasti - kompetence.

Celkový přístup k rozhovoru

Procvičíte si jak by měl rozhovor probíhat - kdo mluví první atd.

Když se hodnocený hodnotí odlišně

Vyzkoušíte si, jak reagovat, když se hodnocený přeceňuje nebo podceňuje.

DALŠÍ TÉMATA

 • Důležitost vedení hodnotících pohovorů
 • Hlavní úskalí rozhovoru
 • Postup při přípravě na hodnocení
 • Vyhodnocení cílů a nastavení cílů pro další období
 • Hledání důkazů v hůře kvantifikovatelných oblastech (jednání v souladu s firemními hodnotami)
 • Definování potřeby dalšího rozvoje na základě výsledků z uplynulého období
 • Propojení rozvojových aktivit (tréninků, seminářů) s cíli na další období
 • Principy vedení rozhovoru - co udržuje rozhovor v konstruktivní rovině
 • Zodpovědnost obou stran
 • Formulace zpětné vazby
 • Závěr rozhovoru - vyznění
 • Logistika hodnocení - kdo co kam zapisuje atd.

Máte zájem o tento kurz?

Chcete, aby bylo roční hodnocení přínosné pro hodnoceného, hodnotitele i pro firmu? Aby bylo srozumitelné a konstruktivní? 

Tento kurz připravíme na míru pro váš tým.

CO O NÁS ŘÍKAJÍ ZÁKAZNÍCI

„Zuzka s Pavlem dělají kurzy a workshopy tak, že vždycky řeší naše aktuální problémy. To je pro nás klíčové. Spolupracujeme dlouhodobě, takže přínosy vidíme.“
Petr Němeček jednatel ve společnosti Adria Gold, s.r.o.

Co se vám bude hodit...

PRAKTICKÉ INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

Jakou aplikaci používáme?

Kurz je veden přes aplikaci Zoom. Není rozhodující, na jaké úrovni s aplikací umíte pracovat, ani ji nemusíte mít staženou, stačí se prokliknout.

Jak se přihlásit do on-line mítinku?

30 minut před začátkem kurzu vám do emailu přijde link, přes který se do mítinku přihlásíte.

Kdy se mám přihlásit do Zoom mítinku?

Přihlaste se 10 až 15 minut před začátkem kurzu, to už máme vše přichystané, můžeme se seznámit a včas začít. Nenechávejte prosím přihlášení až na poslední chvíli.


Je nutné mít zapnutou kameru?

Při kurzu je nutné mít zapnutou kameru, abychom si vytvořili dělné a přátelské prostředí. Kromě toho jedině tak vám lektor může průběžně dávat zpětnou vazbu.

Na co nezapomenout?

Vyberte si klidné místo, kde se budete cítit pohodlně a nebude vás nikdo rušit. Nejlépe u stolu, na pohodlné židli. Ztlumte si zvuky na svém telefonu, abyste nerušili ostatní účastníky, ideálně vypněte telefon.

Pracovní hovory / emaily

Během kurzu počítáme s pauzami, abyste si mohli v klidu vyřídit případné pracovní telefonáty a emaily.