Spokojenost zaměstnanců v době (post)covidové

Svět práce se v posledních dvou letech obracel na ruby.
COVID-19, pandemie, zásahy vlád do života zaměstnavatelů a zaměstnanců změnily zaběhnuté pořádky i jistoty.
Reakce na to jsou v důsledku stejně pandemické a hrozivé jako nemoc sama. S následky bude třeba počítat ještě léta.

Mnoho firem již před pandemií pravidelně zjišťovalo spokojenost zaměstnanců a její aspekty. Byly si dobře vědomy toho, že nejde jen o subjektivní a z hlediska hospodářského výsledku bezvýznamný pocit, ale o jeden ze zásadních faktorů prosperity. Na základě zjištěných skutečností a v širším geografickém, ekonomickém a společenském kontextu firmy přijímaly opatření, která měla zvýšit celkovou spokojenost a omezit negativní vlivy
a dopady vnějšího prostředí. A my jsme pomáhali firmám průzkumy spokojenosti profesionálně provádět: https://www.elseaz.cz/pruzkumy-spokojenosti-zamestnancu

Paradigma nahlížení na zaměstnance, na jeho spokojenost s prací a loajalitu k zaměstnavateli se proměňuje. Proměnil se trh práce. Je zatím předčasné vyvozovat dalekosáhlé závěry ze stále ještě probíhající změny, je ale velmi vhodná doba pro testování, co se stalo s „našimi“ lidmi, jak si prošli úskalími silné zkušenosti v době vymknuté z kloubů, jak se proměnily faktory ovlivňující jejich postoje i výkon. A jaké nástroje k udržení těch nejlepších nebo nejpotřebnějších zaměstnanců jsou účinné nyní, bez ohledu na ty, na které jsme se spoléhali ještě před rokem.

Na druhou stranu to obě strany přimělo ke změnám v přemýšlení o produktivitě, výkonu a jeho řízení, přimělo je k modernizaci pracovních postupů
a procesů, obnažilo efektivitu různých způsobů vzájemné komunikace. Došlo ke změnám, které by možná zaměstnavatele, pravděpodobně by je ale ještě odkládali. Pandemie a související dění prohloubilo významně propojení osobního a pracovního života každého jednotlivce, a to jak v individuální, emocionální rovině, tak rovině sociální. Přirozeně se obojí promítlo do pocitu spokojenosti se zaměstnáním, pracovním prostředím, se zaměstnavatelem a jeho manažery.

Ve světovém měřítku 45 % dotazovaných zaměstnanců potvrdilo, že pandemie výrazně ovlivnila jejich životy. Mnozí přicházeli o část příjmů, bylo méně práce a zakázek, někteří přišli o zaměstnání úplně nebo museli zavřít svoji živnost. Více než 40 % denně zažívalo negativní pocity – starosti, stress, vztek a smutek. Měli pocit, že je nikdo nerespektuje, neposlouchá jejich názor, že jejich práce ztrácí smysl. Úměrně tomu klesala i spokojenost se zaměstnavatelem, který – ať se snažil krizi zvládnout jakkkoli – vždy se musel vejít do nařízení státní administrativy. Evropa na tom byla díky svým robustním ochranným systémům o poznání lépe, panují ale obavy, že právě ochranářská opatření sice zmírní, ale jen oddálí globální problém.

autor: Anne-Marie Nedoma
zdroj: State of the Global Workplace: 2021 Report, Gallup