Posouváme vás dál

ROZVÍJÍME DOVEDNOSTI A POSTOJE LIDÍ, VÁŠ TÝM NEBO FIRMA PAK FUNGUJÍ EFEKTIVNĚJI. ODHALUJEME VÁŠ POTENCIÁL A POMÁHÁME VÁM DOSÁHNOUT VYTYČENÝCH CÍLŮ.

KURZY & WORKSHOPY

HR PORADENSTVÍ

KOUČOVÁNÍ MANAŽERŮ

PRŮZKUMY SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ

360° ZPĚTNÁ VAZBA

PSYCHOMETRIE

Nejoblíbenější kurzy

Jak rozvíjet zaměstnance

Seznámíte se s různými metodami a situacemi, které slouží k rozvoji zaměstnanců.

Empowerment - změna paradigmatu

Naučíte se vnímat svoje kolegy a podřízené jako jeden tým se společným cílem.

Mentální hygiena v období změn

Naučte se udržet si nadhled i v obtížných situacích.

Interpersonální dovednosti - vztahy a komunikace

Naučíte se snadněji navazovat vztahy a lépe získávat druhé pro spolupráci.

Time Management

Naučíte se vážit si svého času a efektivně ho využívat.

Hodnocení zaměstnanců - vedení hodnotícího rozhovoru

Naučíte se, jak hodnotit zaměstnance, a vést správně hodnotící rozhovor.

Jednání se zákazníky po telefonu

Naučíme vás správně vést telefonický rozhovor se zákazníky.

Delegování odpovědnosti

Poznáte, jak důležitou roli hraje delegování při řízení lidí i vašeho času.

Leadership pro střední management

Naučíme vás, jak lépe a efektivně vést svůj tým.

Trénink trenérů (Accelerated Learning)

Naučíte se, jak připravit a úspěšně vést kurzy pro dospělé.

Úspěšné zvládání změn

Naučíte se lépe zvládat změny nebo podpořit kolegy během nich.

Jak zvládat stres

Seznámíte se s příčinami stresu, jak mu předcházet a jak s ním nakládat, jaké techniky nám pomohou se ho zbavit.

Účast na on-line poradách

Jak se připravit, zaujmout a srozumitelně prezentovat. Jak reagovat na námitky. Jak dosáhnout shody.

Za změnou, které chcete dosáhnout, stojí lidé ve vašem týmu

Baví mě a naplňuje podporovat lidi, aby využívali víc a víc svůj potenciál. Jasně ho vidím a to mi dává jistotu, že to jde. Na úrovni firmy jde o to, aby potenciál lidí využívala ke svému i jejich prospěchu. Práce moje a celého Else je obojí propojovat.

Jsme partnery našich klientů a pracujeme na základě společného závazku. Cílem není udělat kurz nebo se něco slepě naučit, ale posunout se v reálném pracovním životě.
Jasně pojmenováváme příčiny problémů a nevyužité možnosti. Pracujeme s firmami a lidmi, které tu přímost snesou nebo dokonce vyžadují. Společně pak vytváříme řešení. Nebojíme se nestandardních řešení, protože velmi dobře známe naše nástroje a umíme je smysluplně kombinovat.

Skutečné uspokojení je, když vidíme právě ten posun.
Zuzana Osininová, zakladatelka Else AZ

Zavolejme si! 

+420 602 156 278
PRVNÍ KONZULTACE ZDARMA