Posouváme vás dál

ROZVÍJÍME DOVEDNOSTI A POSTOJE LIDÍ, VÁŠ TÝM NEBO FIRMA PAK FUNGUJÍ EFEKTIVNĚJI. ODHALUJEME VÁŠ POTENCIÁL A POMÁHÁME VÁM DOSÁHNOUT VYTYČENÝCH CÍLŮ.

KURZY & WORKSHOPY

HR PORADENSTVÍ

KOUČOVÁNÍ MANAŽERŮ

PRŮZKUMY SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ

360° ZPĚTNÁ VAZBA

PSYCHOMETRIE

Nejoblíbenější kurzy

Interpersonální dovednosti - mezilidské vztahy a komunikace

Naučíte se snadněji navazovat vztahy a lépe získávat druhé pro spolupráci.

Trénink trenérů (Accelerated Learning)

Naučíte se připravit a úspěšně vést kurzy pro dospělé.

Prezentační dovednosti - jak přesvědčivě a srozumitelně mluvit před skupinou lidí

Naučíte se správně prezentovat a vystupovat před lidmi.

Jednání se zákazníky po telefonu

Naučíme vás správně vést rozhovor s klienty.

Leadership pro střední management

Naučíme vás, jak lépe a efektivně vést svůj tým.

Účast na on-line poradách

Jak se připravit, zaujmout a srozumitelně prezentovat. Jak reagovat na námitky. Jak dosáhnout shody.

Úspěšné zvládání změn

Naučíte se lépe zvládnout změnu, případně podpořit kolegy během změny.

Za změnou, které chcete dosáhnout, stojí lidé ve vašem týmu

Baví mě a naplňuje podporovat lidi, aby využívali víc a víc svůj potenciál. Jasně ho vidím a to mi dává jistotu, že to jde. Na úrovni firmy jde o to, aby potenciál lidí využívala ke svému i jejich prospěchu. Práce moje a celého Else je obojí propojovat.

Jsme partnery našich klientů a pracujeme na základě společného závazku. Cílem není udělat kurz nebo se něco slepě naučit, ale posunout se v reálném pracovním životě.
Jasně pojmenováváme příčiny problémů a nevyužité možnosti. Pracujeme s firmami a lidmi, které tu přímost snesou nebo dokonce vyžadují. Společně pak vytváříme řešení. Nebojíme se nestandardních řešení, protože velmi dobře známe naše nástroje a umíme je smysluplně kombinovat.

Skutečné uspokojení je, když vidíme právě ten posun.
Zuzana Osininová, zakladatelka Else AZ

Zavolejme si! 

+420 602 156 278
PRVNÍ KONZULTACE ZDARMA