Blog

Spokojenost zaměstnanců v době (post)covidové

Svět práce se v posledních dvou letech obracel na ruby. COVID-19, pandemie, zásahy vlád do života zaměstnavatelů a zaměstnanců změnily zaběhnuté pořádky i jistoty. Reakce na to jsou v důsledku stejně pandemické a hrozivé jako nemoc sama. S následky bude třeba počítat ještě léta.

Mnoho firem již před pandemií pravidelně zjišťovalo spokojenost zaměstnanců a její aspekty. Byly si dobře vědomy toho, že nejde jen o subjektivní a z hlediska hospodářského výsledku bezvýznamný pocit, ale o jeden ze zásadních faktorů prosperity. Na základě zjištěných skutečností a v širším geografickém, ekonomickém a společenském kontextu přijímaly firmy opatření, která měla zvýšit celkovou spokojenost a omezit negativní vlivy a dopady vnějšího prostředí. A my jsme pomáhali firmám průzkumy spokojenosti profesionálně provádět: https://www.elseaz.cz/pruzkumy-spokojenosti-zamestnancu

Paradigma nahlížení na zaměstnance, na jeho spokojenost s prací a loajalitu k zaměstnavateli se proměňuje. Proměnil se trh práce. Je zatím předčasné vyvozovat dalekosáhlé závěry ze stále ještě probíhající změny, je ale velmi vhodná doba pro testování, co se stalo s „našimi“ lidmi, jak si prošli úskalími silné zkušenosti v době vymknuté z kloubů, jak se proměnily faktory ovlivňující jejich postoje i výkon. A jaké nástroje k udržení těch nejlepších nebo nejpotřebnějších zaměstnanců jsou účinné nyní, bez ohledu na ty, na které jsme se spoléhali ještě před rokem.

Na druhou stranu to obě strany přimělo ke změnám v přemýšlení o produktivitě, výkonu a jeho řízení, přimělo je k modernizaci pracovních postupů a procesů, obnažilo efektivitu různých způsobů vzájemné komunikace. Došlo ke změnám, které by možná zaměstnavatele, pravděpodobně by je ale ještě odkládali.

Pandemie a související dění prohloubilo významně propojení osobního
a pracovního života každého jednotlivce, a to jak v individuální, emocionální rovině, tak rovině sociální. Přirozeně se obojí promítlo do pocitu spokojenosti se zaměstnáním, pracovním prostředím, se zaměstnavatelem a jeho manažery.

Ve světovém měřítku 45 % dotazovaných zaměstnanců potvrdilo, že pandemie výrazně ovlivnila jejich životy. Mnozí přicházeli o část příjmů, bylo méně práce a zakázek, někteří přišli o zaměstnání úplně nebo museli zavřít svoji živnost. Více než 40 % denně zažívalo negativní pocity – starosti, stress, vztek a smutek. Měli pocit, že je nikdo nerespektuje, neposlouchá jejich názor, že jejich práce ztrácí smysl. Úměrně tomu klesala i spokojenost se zaměstnavatelem, který – ať se snažil krizi zvládnout jakkkoli – vždy se musel vejít do nařízení státní administrativy. Evropa na tom byla díky svým robustním ochranným systémům
o poznání lépe, panují ale obavy, že právě ochranářská opatření sice zmírní, ale také jen oddálí globální problém. (State of the Global Workplace: 2021 Report, Gallup)

(State of the Global Workplace: 2021 Report, Gallup

BOXY SE STEJNOU VÝŠKOU (V ADMINISTRACI SE ZOBRAZÍ VÝŠKA PODLE OBSAHU) 

Struktura tréningu

Vytvoříte si strukturu svého tréninku/semináře. 
Budete znát pravidla, která je při vytváření semináře třeba dodržet, aby se účastníci skutečně naučili to, pro co si přišli.

Proces učení

Budete vědet, jaké existují kroky v procesu učení a jak tyto kroky využít ve svém semináři.

Typy kurzů

Budete chápat, jaký je rozdíl při přípravě kurzu, tréningu a prezentace. Prezentovat není totéž, co vést kurz. 

Jak udržet pozornost

Naučíte se, proč je někdy lepší se ptát než vysvětlovat a jak udržet pozornost posluchačů/účastníků kurzu.

VÝCHOZÍ BOX

GENERICKÝ OBSAHOVÝ BOX

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 

Vestibulum sed ipsum magna. Suspendisse dapibus justo in ante cursus viverra. Morbi orci diam, iaculis at pulvinar egestas, feugiat vel massa.Proin id vehicula ex. Duis eu varius sem. Fusce molestie urna condimentum mi aliquam consequat. Nullam congue vitae ipsum ac semper.

Jan Kovář

Zakladatel Robinsona

Vestibulum sed ipsum magna. Suspendisse dapibus justo in ante cursus viverra. Morbi orci diam, iaculis at pulvinar egestas, feugiat vel massa.Proin id vehicula ex. Duis eu varius sem. Fusce molestie urna condimentum mi aliquam consequat. Nullam congue vitae ipsum ac semper. Suspendisse in condimentum purus. Ut et commodo enim.

Rádi pro Vás vytvoříme unikátní produkt na míru