Elseaz.cz > 360 Zpětná vazba

360 Zpětná vazba

 Je moderní a relativně objektivní nástroj, který umožňuje zjistit úroveň jednotlivých schopností a kompetencí u měřené osoby. Jako součást programu rozvoje pomáhá ukázat silné stránky a oblasti pro rozvoj. To umožňuje investovat do tréninkových a vzdělávacích aktivit cíleně a efektivně.

Cíle

 • Zjistit jak vnímá okolí jednání / chování hodnocené osoby
 • Porovnat názor okolí s názorem hodnocené osoby na sebe.
 • Porovnat názor hodnocené osoby s názorem nadřízeného.
 • Najít prostor pro zlepšení.

Průběh

 • Aby poskytnutá data byla co nejméně zkreslena, musí jejich sběr probíhat mimo firmu. Respondenti jsou pak více otevření.
 • Vyplňování dotazníků on-line šetří čas a tedy peníze oběma stranám.
 • On-line systém se ovládá přímočaře a je optimalizován tak, aby s ním uživatel nestrávil více času, než je nezbytně nutné.
 • V našich dotaznících používáme otázky se sudým počtem možných odpovědí, aby respondenti nemohli vybírat "průměrné" hodnoty. Tím se zlepší vypovídací hodnota celého šetření.
 • Systém umožňuje opakovaná šetření (opakovaný 360° feedback), přičemž si pamatuje odpovědi z těch předchozích.
 • Žádná osoba nemá přístup k hodnocením, které o ní poskytli jiní uživatelé, s jedinou výjimkou a tou je hodnocení nadřízeného, které je v závěrečných zprávách neanonymní.
 • Výstupní zprávu dostane pouze hodnocená osoba, po dohodě její nadřízený.
 • Else AZ doporučuje šetření opakovat cca. po půl až jednom roce, přičemž počet otázek může být zredukován. Tímto postupem lze ověřit, zda u zúčastněných osob došlo k požadovanému vývoji.

Zásady

 • Každé měřené osobě je přidělena kontrolní skupina, tz. lidé, kteří poskytnou 360° feedback. Jejími členy jsou (vztaženo k měřené osobě) nadřízený, podřízení, kolegové, interní klienti.
 • Všichni včetně měřené osoby vyplní shodný dotazník, kde zodpovězením 40 až 80 otázek hodnotí úroveň dovedností (chování) měřené osoby. Ta vyplňuje tentýž dotazník sama o sobě.
 • Po sběru dat proběhne vyhodnocení, včetně zpracování závěrečné zprávy.
 • Výsledky šetření jsou facilitátorem prezentovány každé osobě individuálně a osobně formou konzultace (v odůvodněných případech prostřednictvím workshopu). Zároveň obdrží každý účastník hodnocení v tištěné podobě.

Ukázková výstupní zpráva

 

Rádi Vám zodpovíme jakýkoliv dotaz k tomuto produktu.
Použít můžete buď on-line formulář anebo nám zavolejte na 283 850 416

Řekli o 360:

Ředitelka finančně správního úseku - Pražská strojírna a.s.

Lenka Komůrková

Pražská strojírna a.s.

Se společností Else jsme spolupracovali na provedení 360° zpětné vazby pro Top Management.Na naší spolupráci oceňujeme…

zobrazit celou referenci

Kurzy a ostatní produkty, podobné tomuto: