Hodnocení zaměstnanců - vedení hodnotícího rozhovoru

Naučíte se porozumět jednotlivým částem hodnotícího formuláře a vést správně hodnotící rozhovor.

Máte pocit, že roční hodnocení je formální a lidé si z něj nic neodnesou?

Chcete vést hodnotící rozhovor tak, aby hodnoceného motivoval a posunul dál?
Hledáte způsob, jak pojmenovat méně pozitivní aspekty konstruktivním způsobem?

Uvědomíte si přínosy z pravidelného hodnocení pro hodnotitele, hodnocené i pro firmu.
Procvičíte si způsob vedení hodnotícího rozhovoru.
Připravíte se na možné obtížné situace během rozhovoru. 
Budete chápat smysl jednotlivých částí hodnocení.
Povedete rozhovor s plným vědomím toho proč to děláte a jak to udělat nejlépe.

1 den intenzivního tréninku

Program probíhá aktivní formou.
Důležitou součástí je praktický nácvik jednotlivých částí rozhovoru.

8 účastníků ve skupině

Počet účastníků nám umožňuje věnovat se vám individuálně. 

20 let zkušeností

Kurz vede koučka a trenérka s více než dvacetiletou praxí Zuzka Osininová.

Přihlašte se na kurz: Hodnocení zaměstnanců - vedení hodnotícího rozhovoru

Termín: 25. 11. 2021, 09:00 - 16:30, cena: 4 900 Kč + DPH
Místo: Klimentská 50, Praha 1
Kapacita: 8
Cena: 

Kontaktní údaje

Fakturační údaje

Účastníci

 • Vyberte
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Nevyplňujte, pokud přihlašujete jen sami sebe

Co budete po kurzu umět?

TÉMATA, KTERÁ BUDEME SPOLEČNĚ NA KURZU PROBÍRAT

klíčové části hodnocení

Budete vědět přesně k čemu jsou jednotlivé části hodnocení.

Hodnocení kompetencí

Naučíte se, jak hodnotit hůře kvantifikovatelené oblasti - kompetence.

Celkový přístup k rozhovoru

Procvičíte si jak by měl rozhovor probíhat - kdo mluví první atd.

Když se hodnocený hodnotí odlišně

Vyzkoušíte si, jak reagovat, když se hodnocený přeceňuje nebo podceňuje.

DALŠÍ TÉMATA

 • Důležitost vedení hodnotících pohovorů
 • Hlavní úskalí rozhovoru
 • Postup při přípravě na hodnocení
 • Vyhodnocení cílů a nastavení cílů pro další období
 • Hledání důkazů v hůře kvantifikovatelných oblastech (jednání v souladu s firemními hodnotami)
 • Definování potřeby dalšího rozvoje na základě výsledků z uplynulého období
 • Propojení rozvojových aktivit (tréninků, seminářů) s cíli na další období
 • Principy vedení rozhovoru - co udržuje rozhovor v konstruktivní rovině
 • Zodpovědnost obou stran
 • Formulace zpětné vazby
 • Závěr rozhovoru - vyznění
 • Logistika hodnocení - kdo co kam zapisuje atd.

Máte zájem o tento kurz?

Chcete, aby bylo roční hodnocení přínosné pro hodnoceného, hodnotitele i pro firmu? Aby bylo srozumitelné a konstruktivní? 

Tento kurz připravíme na míru pro váš tým.

CO O NÁS ŘÍKAJÍ ZÁKAZNÍCI

„Zuzka s Pavlem dělají kurzy a workshopy tak, že vždycky řeší naše aktuální problémy. To je pro nás klíčové. Spolupracujeme dlouhodobě, takže přínosy vidíme.“
Petr Němeček jednatel ve společnosti Adria Gold, s.r.o.

Co se vám bude hodit...

PRAKTICKÉ INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

Detail kurzu ke stažení

Připravili jsme pro vás jednostránkové PDF s detailem kurzu.
 

Co si mám přinést?

Všechny věci potřebné pro kurz (například manuál nebo tužku) dostanete na míště, nemusíte si nosit nic.

Občerstvení

V ceně kurzu jsou obsaženy nápoje - káva voda a čaj. Oběd součástí ceny není, ale vždy vám dáme dost času, zajít si do blízké restaurace.


Kdy mám přijít?

Stačí, když přijdete 10 až 15 minut před začátkem kurzu, to už máme vše přichystané, můžeme se seznámit a pomalu začít.

Oblečení

Stačí neformální oblečení, abyste se cítili pohodlně.

Pracovní hovory / emaily

Během kurzu počítáme s pauzami, abyste si mohli v klidu vyřídit případné pracovní telefonáty a emaily.