Elseaz.cz > Vzdělávání > Tréninky a kurzy > Hodnocení zaměstnanců - vedení hodnotícího rozhovoru (Appraisal)

Hodnocení zaměstnanců - vedení hodnotícího rozhovoru (Appraisal)

Pro každého manažera by měly být hodnotící rozhovory samozřejmou a pravidelnou součástí jeho práce. Je to užitečné pro něho, důležité pro firmu a je to fér vůči zaměstnanci. Hodnotící rozhovor může být proveden různě - formálně, jako monolog nadřízeného a mnoha dalšími neefektivními způsoby. Skutečným cílem tohoto rozhovoru je společné zhodnocení: zda výsledky byly dosaženy, pojmenování silných stránek hodnoceného, oblastí, které by měl zlepšit a definování způsobů jak toho dosáhnout. Manažer a podřízený by se měli rozcházet s pocitem, že je jasné, jak na výkon zaměstnance oba nahlíží a že zaměstnanec bude podporován, aby se zlepšil v oblastech, které mu pomohou pracovat v příštím období ještě lépe. Poznámka: Jestliže jde o firemní trénink, je před navržením konečné podoby tohoto programu nutné seznámit se se situací v organizaci - stávající způsob vedení rozhovorů, kompetenční model, hodnoty firmy apod. V případě, že společnost nemá zavedený systém hodnocení, může být součástí projektu jeho vytvoření.

Cíle

 • Uvědomit si přínosy z pravidelného hodnocení pro hodnotitele, hodnocené a pro firmu.
 • Procvičit si způsob vedení hodnotícího rozhovoru.
 • Připravit se na možné obtížné situace během rozhovoru. 

Obsah

 • Důležitost vedení hodnotících pohovorů
 • Hlavní úskalí rozhovoru
 • Postup při přípravě na hodnocení
 • Hledání důkazů v hůře kvantifikovatelných oblastech (jednání v souladu s firemními hodnotami)
 • Definování potřeby dalšího rozvoje na základě výsledků z uplynulého období
 • Propojení rozvojových aktivit (tréninků, seminářů) s cíli na další období
 • Stanovení jak bude hodnocena úspěšnost konkrétní rozvojové aktivity
 • Principy vedení rozhovoru - co udržuje rozhovor v konstruktivní rovině
 • Zodpovědnost obou stran
 • Formulace zpětné vazby
 • Jak reagovat, když se hodnocený podhodnocuje nebo nadhodnocuje
 • Závěr rozhovoru - vyznění

Metodologie

 • Program probíhá aktivní formou.
 • Důležitou součástí je praktický nácvik rozhovoru.

Délka

Délka veřejného kurzu:
1 den
Délka firemního kurzu:
1 den - 2 dny

Individuální kurz

Tento kurz nabízíme také individuálně připravený Vašim potřebám.

Zde si prohlédněte výhody individuálních kurzů nebo nás zkontaktujte na info@elseaz.cz nebo +420 283 850 416.

Nejbližší termíny veřejných kurzů:

 

Rádi Vám zodpovíme jakýkoliv dotaz k tomuto produktu.
Použít můžete buď on-line formulář anebo nám zavolejte na 283 850 416

Řekli o kurzu Hodnocení zaměstnanců - vedení hodnotícího rozhovoru (Appraisal):

HR Manager - DURA Automotive CZ, k.s.

Michaela Veselá

DURA Automotive CZ, k.s.

S firmou Else jsme realizovali kurz Prezentační dovednosti pro náš TOP management. Vysoce oceňujeme připravenost a profesionální…

zobrazit celou referenci

Kurzy a ostatní produkty, podobné tomuto: