Elseaz.cz > Vzdělávání > Tréninky a kurzy > Finanční řízení pro nefinančníky

Finanční řízení pro nefinančníky

Cíle

 • Osvětlit některé často užívané pojmy v oblasti ekonomie.
 • Přiblížit jejich smysl a praktickou roli ve fungování jakékoli firmy či instituce.

Obsah

 • Systém finančního řízení podniku – financování, alokování, dividendová politika.
 • Popis prostředí tržní ekonomiky – tržní rizika, turbulence
 • Podnikové finance – peněžní prostředky, podnikový kapitál, finanční majetek.
 • Popis struktur a institucí tržní ekonomiky – současné trendy a mechanismy, akciová společnost a její atributy
 • Definice některých frekventovaných pojmů a instrumentů v oblasti podnikových financí – výdaje, náklady, výnosy atd.).
 • Popis hlavních faktorů ovlivňujících trh – nabídka-poptávka-cena, export-import, valuta-deviza
 • Význam podnikového účetnictví a výkaznictví
 • Hlavní finanční výkazy podniku, jejich sestavování a význam – bilance, výsledovka, výkaz CF – případová studie – sestavení zjednodušené počáteční bilance.
 • Řízení nákladů – členění nákladů, cost/profit-centra, analýza výnosů ve vztahu k finálním výkonům.
 • Řízení nákladů po linii výkonů – kalkulace, kdalkulační vzorec, kalkulační jednice
 • Finanční plánování, budgeting, controlling – finanční plán, jeho kontrola a úprava, rozpočtová kontrola, sestavování souboru rozpočtů, kontrola dodržování rozpočtů
 • Hlavní atributy dobrého jména firmy – bonita, likvidita, renomé a jejich význam pro úspěšnost firmy.
 • Finanční analýza – hlavní oblasti: analýza likvidity, finanční stability, aktivity, růstového potenciálu, Cash Flow.
 • Nejčastěji používané poměrové ukazatele – ROA, ROE, P/E atd. – pokus o výpočet některého ukazatele.
 • Plánování investic a investiční rozhodování – analýza efektivnosti a návratnosti, investiční strategie s ohledem na tržní rizika, případová studie: pořízení investice

Metodologie

 • Program probíhá aktivní formou.
 • Probíhá zábavnější formou než byste od oblasti financí očekávali. Obsahuje drobné kvízy, soutěže, křížovky apod.
 • Program vede lektorka, která pracovala na pozicích finančního a ekonomického ředitele.

Délka

Délka veřejného kurzu:
2 dny
Délka firemního kurzu:
2 dny - 2 dny

Individuální kurz

Tento kurz nabízíme také individuálně připravený Vašim potřebám.

Zde si prohlédněte výhody individuálních kurzů nebo nás zkontaktujte na info@elseaz.cz nebo +420 283 850 416.

Nejbližší termíny veřejných kurzů:

Žádný termín není vypsán. Prosím napište nám v připadě zájmu...

 

Máte dotaz k samotnému kurzu?

Rádi Vám zodpovíme jakýkoliv dotaz k tomuto produktu.
Použít můžete buď on-line formulář anebo nám zavolejte na 283 850 416

Kurzy a ostatní produkty, podobné tomuto: