Elseaz.cz > Vzdělávání > Tréninky a kurzy > Ekonomické vzdělání

Tréninky a kurzy

Tréninky vedeme interaktivní formou s důrazem na aktivní zapojení účastníků. Lidé si s námi osvojí, jak dělat věci novým, efektivnějším způsobem. Podle potřeby jsou tréninky doplňovány dalšími aktivitami - koučováním, moderovanými diskusemi a dalšími prvky, které usnadňují přirozený proces učení.
Každý trénink rádi připravíme individuálně Vaší firmě a jejím potřebám na míru.

Nalezněte kurz přímo pro Vás, je to velmi snadné:

Kategorie Ekonomické vzdělání

Projektové řízení

Seznámíte se s nejpodstatnějšími kroky, které jsou k úspěšnému vedení projektu třeba, porozumíte klíčovým momentům a nejčastějším překážkám.

Finanční řízení pro nefinančníky

Kurz osvětluje některé často užívané pojmy v oblasti ekonomie a přibližuje jejich smysl a praktickou roli ve fungování jakékoli firmy či instituce.

Obchodní dovednosti při jednání s nákupním útvarem

V tomto kurzu získáme představu, co je klíčové při jednání s nákupním útvarem klienta, pochopíme, co je třeba zjistit ohledně struktury a fungování útvaru, naučíme se jak rychle vyhodnotit, který přístup je v tomto konkrétním případě nejúčinnější a čemu se naopak vyhnout, abychom spíše neodrazovali. Vyjasníme si, co se od nás očekává v jednotlivých kolech výběrového řízení a jak koncipovat svoje nabídky.

Nákupní dovednosti pro nákupčí aneb jaká je moje role ve společnosti

V kurzu se seznámíme s rozdělením rolí mezi nákupem a ostatními odděleními, nastavováním kritérií, výpočty úspor, způsoby výběru dodavatele a uzavření obchodu atd.Spolupráce s dodavatelemVýběrové řízení či vyjednávatNabídkový proces a jeho typyZnalost trhuSmlouva nebo objednávka?

Nákup brána do společnosti - školení pro obchodníky

Během kurzu budeme pracovat na tom, abychom pochopili roli nákupního oddělení a uvědomili si, jak s ním komunikovat, aby se naše šance na spolupráci zvýšila. Na danou problematiku se podíváme z pohledu procesů, ale definujeme i možnosti, jak budovat vztahy a dlouhodobou spolupráci.