Elseaz.cz > Slovník pojmů > Workshop

Workshop

 Workshop je interaktivní vzdělávací aktivita, sloužící k dalšímu vzdělávání a prohlubování znalostí. Předpokládá, že účastník zvládá teoretickou základnu a zaměřuje se proto především praktické řešení problémů. Účastníci docházejí pomocí vlastních schopností a zkušeností k výsledku, který je použitelný v další práci či praxi.

Kurzy související s tímto tématem: